Garantie

Slaaploods.nl hanteert de garantievoorwaarden, zoals ze zijn overeengekomen door CBW-Mitex (de Centrale Branchevereniging Wonen) met o.a. de Consumentenbond. De productgarantie is standaard 3 jaar (met uitzondering van textielproducten waarvoor één jaar garantie geldt) op basis van afschrijving:

In het eerste jaar krijgt u de volledige kosten vergoed voor reparatie/vervanging inclusief vracht- en voorrijkosten.

In het tweede jaar krijgt u ⅔ (tweederde) van de kosten vergoed.

In het derde jaar krijgt u ⅓ (eenderde) van de kosten vergoed.

Deze garantie geldt alleen voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten. Bij matrassen en boxsprings geldt dat schade door oneigenlijk gebruik, het inklinken van de afdeklagen, afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur tot 20%, evenals een normale slijtage niet onder deze garantie vallen. Hout blijft werken door verschillen in temperatuur en de kleur kan beïnvloed worden door het licht. Slaaploods.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die ontstaan door deze product eigenschappen en de garantie geldt dus niet voor dergelijke problemen.

Bij verkeerd gebruik of verkeerde montage vervallen ook alle garantie aanspraken (matras gebruiken op de vloer, op een plank of een versleten bedbodem).

Ook indien het product zichtbaar vervuild of met geweld beschadigd is, vervallen alle garantieaanspraken. Vochtproblemen kunnen nooit aanleiding geven tot garantie. Matrastijken vallen nooit onder deze garantie, aangezien de eisen die hieraan gesteld worden van geval tot geval extreem kunnen verschillen.

In geval van garantie bepaalt de betreffende fabrikant of een product gerepareerd dan wel vervangen wordt. De datum waarop u ons van een gebrek in kennis stelt, is bepalend voor de toepassing van bovenstaande garantieregeling. Na het verstrijken van de garantietermijn die op het betreffende product van toepassing is, zijn de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor uw eigen rekening.